04.11.11

Argumentari sobre interrupció voluntària de l'embaràs (prioritat nº4)

Desenvolupament de la prioritat nº4: Garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, amb mesures com incloure de manera immediata l’educació afectiva i sexual en els currículums de l’ensenyament obligatori; planificar i instaurar amb eficàcia l’accessibilitat als mètodes anticonceptius dins la cartera de serveis de la xarxa pública; millorar i garantir l’accés de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs de forma segura, gratuïta i amb la màxima qualitat; que aquest es doni en totes les Comunitats amb les mateixes facilitats i garanties; i derogar aquells aspectes de la llei on l’Estat exerceix una tutela sobre el dret de la dona, entre d’altres.