04.11.11

Argumentari sobre permisos naixement/adopció (prioritat nº1)

Desenvolupament de la prioritat nº1: Reformar els permisos per naixement/adopció, per tal d’arribar a que el permís de maternitat i el de paternitat siguin iguals, intransferibles i amb la mateixa part obligatòria.