04.11.11

Argumentari sobre reforma Llei integral violència de gènere (prioritat nº3)

Desenvolupament de la prioritat nº3: Promoure la creació d’un Grup de Treball per abordar la reforma de la Llei Integral contra la violència de gènere en la línia d’avançar substantivament en la sensibilització, la prevenció i la detecció; garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei; reforçar la formació obligatòria i suficient en gènere i en violència de gènere, adreçada al conjunt de professionals que hi intervenen; i ampliar la definició de violència de gènere, entre d’altres.