26.06.14

Drets de les dones adolescents davant la violènia masclista en les relacions de parella i situacions anàlogues. Conclusions i recomenacions de l'informe jurídic

Des de l’Institut Català de les Dones i Dones Juristes s’ha elaborat un informe jurídic sobre els drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues, amb l’objectiu d’analitzar tots els elements que incideixen en aquesta problemàtica des de la perspectiva jurídica. L’informe també recull un seguit de recomanacions legals adreçades a la millora del marc normatiu i a la intervenció per part dels equips professionals de tots els àmbits que intervenen en l’abordatge de la violència masclista, i específicament en l’atenció a dones adolescents que viuen situacions de violència masclista.