18.09.14

Proposta de resolució. Per un acord social i polític per a l'eradicació de la violència masclista

Proposta de resolució, presentada pel grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa al Debat de Política General del Parlament de Catalunya, instant al Parlament a acordar la constitució d'un Acord social i polític per l'eradicació de la violència masclista.