05.03.09

Transcripció de la sessió de control al Govern del ple del dia 4 de març de 2009.

Laia Ortiz, diputada del Grup Parlamentari d'ICV-EUiA, va formular una pregunta a la Consellera de Salut, en relació a la possible reforma de la llei estatal sobre l'avortament.