27.11.18

El Parlament Europeu rebutja incorporar el Pacte Fiscal a la llei europea

Ernest Urtasun: "En un moment en què hauríem de fomentar la inversió pública i de desplegar els mitjans necessaris per lluitar, en particular, contra el canvi climàtic, la desocupació i recolzar les polítiques socials, aquesta proposta de Directiva era senzillament inacceptable."

Ernest Urtasun en una intervenció durant el ple del Parlament Europeu

El Parlament Europeu ha rebutjat incorporar el PActe Fiscal a la llei europea gràcies a una esmena presentada pels Verds/ALE i altres Grups, la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris ha rebutjat un informe destinat a endurir les normes pressupostàries nacionals. La proposta de la Comissió que ha estat rebutjada, pretenia que conforme al Tractat d'Estabilitat Pressupostària, s'integrés un mecanisme de correcció automàtica en els processos pressupostaris nacionals perquè les desviacions inesperades conduïssin immediatament a una reducció de la despesa pública. “En un moment en què hauríem de fomentar la inversió pública i de desplegar els mitjans necessaris per lluitar, en particular, contra el canvi climàtic, la desocupació i recolzar les polítiques socials, aquesta proposta de Directiva era senzillament inacceptable", ha criticat l'eurodiputat Ernest Urtasun, qui a més, ha explicat que "sense ella, els dèficits de la zona de l'euro s'han reduït en els últims anys.

El Grup els Verds-ALE es va oposar a aquesta proposta de directiva destinada a transformar les normes europees en matèria pressupostària en legislació comunitària però que també enduria les normes. Com ha explicat Urtasun, "portem anys defensant la necessitat de reformar la zona de l'euro, pensem que aquest text, que es va presentar com un primer pas concret, suposava un senyal molt negatiu a la ciutadania europea", ha explicat Urtasun, tot afegint que "esperem que els ministres reunits en el proper ECOFIN no ressuscitin aquest projecte de directiva”. Urtasun també ha criticat el fet que el Parlament Europeu hauria de limitar-se a una funció consultiva i que l'un procés d'elaboració pressupostària conforme a les normes europees va deixar en un rol secundari als Parlaments nacionals.