24.12.14

Primera reunió del procés per treballar l’estratègia europea d’igualtat 2015-2020

L’organització feminista Dones amb Iniciativa va acollir el passat divendres 19 de desembre la primera reunió de treball amb entitats feministes i l’eurodiputat feminista Ernest Urtasun

reunió amb entitats

 L'eurodiputat feminista Ernest Urtasun, coordinador del grup dels Verds de la Comissió de Dones al Parlament Europeu, i responsable de negociar i esmenar l'informe de l'estratègia (en fase de redacció per la socialista alemanya Maria Nolich, ponent de l'informe),  i l’organització feminista Dones amb Iniciativa van considerar imprescindible dur a terme una reunió amb entitats feministes i de dones per tal d’intercanviar punts de vista, preocupacions, prioritats i propostes sobre la situació de la (des)igualtat entre homes i dones a Espanya i Catalunya i quins són els elements i les propostes que es poden traslladar a nivell europeu.


A la reunió i van participar més d’una desena d’entitats que van aportar interessants reflexions i consideracions sobre elements claus que cal vetllar per incorporar  l'Estratègia Europea d'Igualtat entre dones i homes 2015-2020, que ha d’elaborar aquest any la Comissió de dones del Parlament Europeu (FEMM).  Aquesta estratègia fixarà les prioritats i el marc general sobre la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones durant els pròxim 5 anys a la Unió Europea.

Aquest informe, un dels informes més importants de la Comissió de dones d'enguany, establirà les principals línies i mesures polítiques en matèria de d'igualtat de gènere de la Comissió Europea i és per això que la participació des dels inicis és un element importantíssim perquè el document final reculli al màxim possible les demanades i reflexions d’aquelles organitzacions i persones expertes i que coneixent la realitat en profunditat.


Aquesta va ser la primera reunió d’un procés de treball que, en paral·lel a la redacció de l’informe, incorporarà altres fases com la possibilitat d’esmenar la proposta d’informe que, segurament, serà pública a principis de gener.

L’any 2015 també  serà l’any del 20è aniversari de la Plataforma de Beijing, un instrument essencial en el marc de Nacions Unides que defensa els drets humans de les dones i les noies a nivell mundial. A més, també és l'any on es revisarà el nou marc pel desenvolupament i s'establiran els nous objectius del mil·lenni, d'entre els quals la igualtat de gènere i els drets de les dones podrien fixar-se com a objectiu en solitari. La intenció del Parlament Europeu és per tant elaborar una estratègia que estigui en sintonia i reforci la feina que està realitzant des la comunitat internacional en matèria de dones.


Les diferents entitats que hi van participar, l’eurodiputat Ernest Urtasun i la presidenta de Dones amb Iniciativa ,Cristina Bigordà, coincideixen en valorar la reunió molt positivament i de fer palesa l’oportunitat que la participació en l’informe  suposa perquè organitzacions i entitats puguin traslladar els seus punts de vista sobre la situació actual de les dones; les prioritats i mecanismes necessaris per a lluitar en favor de la igualtat de gènere a Europa i per a discutir quines son temàtiques clau que l'estratègia europea hauria d'incorporar.