02.04.15

Fem municipalisme feminista - Programa per les eleccions municipals 2015

Dones amb Iniciativa presenta el seva proposta de programa marc per les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 "Fem municipalisme feminista. Ciutats i pobles amb equitat de gènere"

Aquest document recull la voluntat programàtica de l'organització feminista i les propostes concretes des de la política municipal per la igualtat de gènere, una fita que esdevé essencial per transformar les condicions de vida de la gent en el proper mandat municipal. És un compromís que expressem en la implementació d’unes polítiques públiques que obeeixen al principi d’equitat, per construir una societat més justa i democràtica, i es fonamenten en els valors feministes com a opció ideològica.