31.01.13

Resolució "Les dones diem prou. Aquesta austeritat és desigualtat"

Resolució de Dones amb Iniciativa en motiu del Dia Internacional de les Dones