28.05.17

28M Dia Internacional d'acció per la salut de les dones

Enguany Dones amb Iniciativa reivindica la salut de les dones com un conjunt de drets que van més enllà de la situació del sistema sanitari públic actual.

28M Dia internacional d'acció per la salut de les dones

La salut de les dones depèn dels drets econòmics i laborals, de la igualtat i l'equitat de gènere, de la qualitat dels temps per a la vida, de la participació en la vida pública, del dret a rebre cures i a de distribuir-ne en els treball de cura, de l'accés a tots els serveis públics de qualitat i com aquests donen suport, de l'educació en igualtat, de la llibertat per viure la pròpia sexualitat i identitat, del dret a decidir sobre el propi cos, dels drets sexuals i reproductius, del dret a viure lliure de qualsevol tipus de violències masclistes.

Cal doncs continuar lluitant per millorar cadascun d'aquests drets en la vida y la salut de les dones.