01.12.16

Dones amb Iniciativa celebra la seva 9a Assemblea

"Feminisme per transformar, organització per actuar"

Assemblea Dones amb Iniciativa

Cristina Bigordà, coordinadora de Dones amb Iniciativa

 

El passat dissabte, 26 de novembre, vam celebrar a Terrassa la 9a Assemblea nacional de Dones amb Iniciativa, que ha tingut com a principal objectiu situar els reptes de l’entitat per aquesta nova etapa a través dels tres eixos treballats: en primer lloc,  l’agenda política feminista i l’aprofundiment en el pensament, els debats i el disseny de polítiques públiques feministes; segon, la consolidació de la base social i de la xarxa territorial per l’extensió de la nostra activitat; i per últim, la participació i construcció del nou subjecte polític confluent d’esquerres com a espai referencial per a la nostra incidència política feminista. Ha estat també, una assemblea per a l’elecció dels òrgans de representació que han reelegit la coordinació i que incorpora a noves companyes a la permanent.

Els canvis socials produïts en els últims anys a partir de l’aplicació de polítiques regressives en drets socials, econòmics i civils de les dones han estat objecte d’aprofundiment en la ponència feminista debatuda a la 9a assemblea. Alhora, les noves aportacions de la teoria feminista incorporen eines per a l’anàlisi de les necessitats socials i les polítiques a desenvolupar respecte a les qüestions de gènere com els cossos, les identitats, les sexualitats i les llibertats. Els drets sexuals i reproductius, la salut de les dones, la gestació per substitució, la prostitució han estat treballats àmpliament per a construir i reafirmar el posicionament des d’on donar resposta a les reivindicacions socials. Les violències masclistes, els usos dels temps i la corresponsabilitat, els drets econòmics i laborals, els treballs reproductius, la coeducació, la cultura han estat els altres blocs de debat des d’on establir els marcs ideològics per a continuar desenvolupant propostes reguladores que ampliïn els drets i afrontin les discriminacions de gènere.

La crítica a l’actual sistema de benestar –que  va desenvolupar fràgilment la igualtat com si d’un miratge es tractés - no només es basa en el desmantellament de drets que han impulsat els governs de dretes, sinó també, en com el propi sistema de benestar ha aprofundit en les desigualtats de gènere quan no ha estat capaç de transformar els valors patriarcals, ni les violències, ni les discriminacions tan arrelades. L’etapa regressiva ha comportat uns costos socials gravíssims per a les dones: precarietat, increment de les càrregues de treball, de les discriminacions laborals i salarials, violències, pobresa...

El futur ha de poder crear les noves oportunitats polítiques per a reconstruir els drets i repensar el sistema, aïllant l’androcentrisme normatiu per a incloure la diversitat i pluralitat sense exclusions sexistes, ni classistes, ni racistes. Aquest és el repte immediat: com som capaces d’impulsar un nou marc de redistribució. És urgent oferir respostes per transformar el sistema més enllà de la creació d’igualtat d’oportunitats i accions positives, cal passar a abordar el següent pas: el d’entomar els privilegis que situen a homes i dones en posicions desiguals. Com ens farem càrrec dels privilegis que uns tenen sobre les altres i que les altres tenim sobre altres, per a corresponsabilitzar-nos del benestar col·lectiu, dels bens comuns i exigir-ne un autèntic marc de drets en un sistema basat en la redistribució i la justícia social i de gènere.

Amb la plena consciència de la importància dels reptes socials que tenim per davant per superar un sistema polític que està deixant als marges a la majoria de gent, és que volem contribuir a construir les majories polítiques alternatives per a transformar la vida de la gent i preservar el planeta de l’explotació.

Per això, aquesta assemblea també ha volgut traslladar una sèrie de criteris, a través d’una resolució aprovada, al nou subjecte polític confluent. La centralitat de l’agenda feminista i la capacitat de recollir les lluites de les dones ha de ser clau. La seva cultura organitzativa li ha de permetre ser un instrument lliure de sexismes i útil per a la justícia de gènere, partint de sí, primer, per ser-ho cap enfora. I, pel que fa als mecanismes per a garantir la radicalitat democràtica, traslladem la nostra consideració sobre el cas de les llistes obertes, que no necessariament són un instrument que garanteixi per si sol la radicalitat democràtica, en tant que individualitzen projectes col·lectius i afavoreixen models competitius que reprodueixen les posicions desiguals que homes i dones tenim també a la política. Cal doncs, incorporar a la reflexió els mecanismes de correcció que garanteixin la democràcia paritària i complir així, amb el dret de les dones a representar i ser representades.

En endavant, Dones amb Iniciativa reforça la seva associació per a esdevenir un subjecte actiu en tots aquests reptes i processos de transformació que plantegem. 26 anys de trajectòria fent activisme feminista, elaborant pensament feminista i impulsant polítiques feministes, donen una sòlida trajectòria de llargues i reconegudes genealogies, que es posa al servei de la societat per a continuar avançant cap a l’horitzó de la igualtat.